Provozní řád

Název provozovny : Psí salon Brno OLVET

Místo podnikání : Veveří 59, Brno – střed, 60200

Provozní doba : 9:00 – 17:00 pro zatím dle objednání

Identifikace provozovatele : 19112602

Předmět činnosti : Chov zvířat a jejich výcvik / s vyjímkou živočišné výroby/

Velkoobchod a maloobchod

Rozsah poskytovaných služeb : Péče o srst

Předpoklady pro výkon činnosti : Rekvalifikační a vzdělávací kurz Stříhání a kosmetická úprava psů a koček, ukončen zkouškou a osvědčením .

Vyhrazuji si právo na nedokončení úpravy psa při jeho agresivním chování a pokud pes nesplňuje daná kriteria

Rozsah poskytovaných služeb: Stříhání, koupání, fénování, rozčesávání srsti, prodej potřeb pro psy.

Po dokončení úpravy si psa zkontrolujte a dostatečně prohlédněte. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Zásady osobní hygieny :

 • používání ochranných pomůcek v provozovně – zástěra ,rouška a gumové rukavice
 • mytí rukou při každém přechodu z nečisté práce na čistou /teplá voda, použití vhodného
 • mycího přípravku
 • sušení rukou ručníky na jedno použití
 • dezinfekce nástrojů po každém psu –přípravkem Ecocid

Úklid provozovny :

 • denně je prováděn úklid a čištění provozovny vysátím po každém zvířeti a čištění na vlhko,
 • jinak vždy při znečištění
 • úklidové prostředky jsou bezpečně uloženy
 • úklid je prováděn osobně, sanitární den 1xtýdně
 • průbežně je prováděna dezinfekce ploch, nástrojů a pomůcek
 • malování 1x za rok

Dezinfekce :

 • je prováděna chemická, použití dle návodu výrobce, za dodržení předepsané koncentrace a doby působení – přípravkem Ecocid
 • mechanická očista a dezinfekce nástrojů, pomůcek a pracovních ploch – přípravkem Ecocid
 • dezinfekční přípravky střídám
 • používané dezinfekční přípravky jsou schváleny hlavním hygienikem ČR
 • přípravky mají vyznačený datum výroby a spotřeby

Majitel psa je povinen v okolí salonu uklidit exkrementy po svém psu. Majitel nenechá svého psa v okolí salonu volně běhat

Manipulace s prádlem :

 • čisté prádlo je uloženo na svém místě
 • použité prádlo se pere v pračce
 • pro každého nového zákazníka používám čistý ručník
 • prádlo čisté i použité je při přemísťování uloženo zvlášť

Nakládání s odpadky :

 • odpad je z provozovny odstraňován denně
 • odpad je tříděn na chlupy a obaly, v koši je vložen igelitový pytel

První pomoc:

 • lékárnička první pomoci je vybavena podle charakteru poskytované služby.

Platnost od 1.5.2023 provozovatelka Olga Aleksieienko